ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP (ผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 5 62 4