ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับการดำเนินงานในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP (ของที่ระลึกจากเมล็ดปาล์ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 1 62

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7