ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายทำคลิปวีดีโอพร้อมการตัดต่อในโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 6 62

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7