ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ i-COME ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 7 62