ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการส่งเสริมเผยแพร่งานวิจัย การเขียนบทความเผยแพร่วารสารระดับชาติและนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 6 62