ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง Scanner และ Printer สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 6 62 1