ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโต๊ะทำงาน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 7 62