ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 7 62