ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมงานโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 9 62 3