ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 9 62 2