ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าจอ LED เพื่อเตรียมรับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 9 62 1