ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าสปันบอนด์ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 9 62 1