ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดดอกไม้บริเวณสถานที่จัดประชุม โครงการประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 10 62

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7