ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับการดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP (ของที่ระลึกเมล็ดปาล์ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26