ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP (ผลิตภัณฑ์ภูตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24