ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

เช่ารสบัสเพื่อรับ-ส่งผู้เข้าร่วมอบรมโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน รุ่นที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7