ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เช่ารถบัส ใช้รับส่งผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกสิกรรมธรรมชาติ รุ่นที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 12 11