ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP (ชาสมุนไพรส้มควาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 05 8