ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP (น้ำพริกพันวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 03 7

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7