Logo1

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

(กิจกรรมการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • บริการออนไลน์

 bt0new

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7