ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

เพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา (University as a Marketplace) ผลิตภัณฑ์ไวน์สับปะรด จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4345 2564

  • บริการออนไลน์

 bt0new

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7