ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2742 2563

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7