ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3287 2563

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7