ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำสติ๊กเกอร์ผลิตภัณฑ์เจลลี่จากน้ำสับปะรด เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2189

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7