ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารเคมีเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สับปะรด (เวชสำอาง)

ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2188