ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารเคมีเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สับปะรด (เวชสำอาง)

ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2188

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7