ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อ จุดเช็คอิน ป้ายบอกทางและแผนที่เส้นทางข้อมูลการท่องเที่ยวท่าปอม คลองสองน้ำ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน (จังหวัดกระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2173

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7