ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาวัสดุสาธิตและวัสดุปฏิบัติการก้อนเชื้อเห็ดเยื่อไผ่และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (กิจกรรม วทน. สู่ชุมชน จังหวัดอันดามัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2163

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7