ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสารสนเทศของจุดเช็คอิน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (พื้นที่เกาะสิเหร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1909

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7