ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน

ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1564 2563

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7