ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (คณะครุศาสตร์ พื้นที่เกาะสิเหร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1515 2563

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7