ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเจี๊ยบเขียว

ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1464 2563

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7