ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับอบรมเพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

(กิจกรรมพัฒนาอาชีพตามศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และตามบันทึกข้อตกลง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1511 2563

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7