อบรมหลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย

*************************************

 header july

                   ลงทะเบียน "อบรมหลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย" ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
                   โดยผู้ที่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ในวันดังกล่าว จะไม่ได้ประกาศนียบัตร และการอบรมครั้งนี้รับจำนวนจำกัดเพียง 100 คนเท่านั้น และไม่รับผู้ที่เคยผ่านการอบรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 และผู้ที่เข้าอบรม ณ วันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
                   ทั้งนี้หากผู้ใดแจ้งชื่อเข้าร่วมแล้วไม่สามารถไปเข้าร่วมประชุมได้ จะต้องทำหนังสือชี้แจงเหตุผลแก่ผู้จัดการประชุม เพื่อผู้จัดการประชุมจะได้นำเสนอเหตุผลการไม่เข้าร่วมอบรมเสนอ วช.ต่อไป

โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดดี้ จนถึง วันที่ 20 เมษายน 2562

ลิ้งสมัคร https://goo.gl/forms/sf3mKDNIfqCe5JGq2

 

qrcode

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7