ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562

ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

page3

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://rdi.rmutsv.ac.th/

แนบไฟล์เอกสาร: 
  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7