บริติช เคานซิล จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

"Researcher Connect"

 

หลักสูตร Researcher Connect

การพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยด้านการสื่อสารในการทำงานระดับนานาชาติ

Researcher Connect คือการอบรมด้านการสื่อสารในระดับนานาชาติ มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของนักวิจัย สนับสนุนมหาวิทยาลัยและองค์กรวิจัยเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมการทำวิจัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ทำไมถึงเข้าร่วม RESEARCHER CONNECT

หลักสูตร Researcher Connect เป็นการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ ได้มีการอบรมแล้วในหลากหลายประเทศทั่วโลกและครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ อาทิ Academic WritingDigital Researcher ถึง Presenting with Impact นักวิจัยที่ได้พัฒนาด้านการสื่อสารจะมีโอกาสมากขึ้นในการ

  • เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
  • นำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สมัครทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนนานาชาติ
  • สื่อสารกับสาธารณชนและผู้กำหนดนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อต่อยอดงานวิจัย

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.britishcouncil.or.th/programmes/education/unlock-your-potential

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7