ร่วมประชุมหารือ

โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)

*********************************************

creative 15 0111

 

             ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีนโยบายจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เป็นการสร้างมูลค่าสินค้า หรือบริการที่เกิดจากความคิดของมนุษย์สำหรับสาขาการผลิตที่พัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

 

             ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมหารือในเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ในวันที่ 16 มกราคม 2562   เวลา 13.30 - 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมพรหมเทพ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์  //จุฬาวิทยานุกรม

เศรษฐกิจสร้างสรรค์   //TAT Review

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เทรนด์ใหม่ตามกระแสโลก  //ศูนย์พัฒนาปัญญาคม มหาวิทยาลัยมหิดล

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในวัน Thailand 4.0ศรษฐกิจสร้างสรรค์ในวัน Thailand 4.0  //https://www.the101.world

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7