สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

**********************************************************************************************************************************************************

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมผ่านทาง www.nrct.go.th ภายในวันที่ 20 มกราคม 2562 รายละเอียดดังแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7