ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้

โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

*******************************************************************************

0001

 

กำหนดการจัดฝึกอบรมสามารถดูลิ้งเพิ่มเติมได้ที่  >>>>  https://nrct.go.th/training