ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้

โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

*******************************************************************************

0001

 

กำหนดการจัดฝึกอบรมสามารถดูลิ้งเพิ่มเติมได้ที่  >>>>  https://nrct.go.th/training

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7