ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งบทความวิจัย บทความวิชาการนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

"การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5" (NCTIM 2019)

*********************************************

NCTIM

NCTIM 1

 

ลิ้งข่าวประชาสัมพันธ์ >>> http://it.rmu.ac.th/nctim/

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7