การประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒

 

**************************************************

 

bn mascot tre62

              วช. ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงาน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในระบบวิจัยและผู้ให้ความสนใจในงานวิจัยของประเทศ ซึ่ง Mascot ที่จะจัดทำขึ้นในปีนี้ มีจุดมุ่งหมายให้เป็นสื่อที่แสดงถึงการมีความคิดสร้างสรรค์ของนักวิจัยไทย กับการนำสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

ส่งผลงานภายในวันที่ 2 มกราคม 2562 (ดูจากวันที่ที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ หรือนำส่งผลงานด้วยตนเองภายในวันที่ 2 มกราคม 2562 ตามเวลาราชการ 

ที่อยู่ในการจัดส่ง
ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
วงเล็บข้างท้าย (ส่งผลงานประกวดออกแบบ Mascot)

สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2579-1370 ถึง 9 ต่อ 517, 0-2561-2445 ต่อ 517 

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7