ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11

***************************************

“ การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ”

“ Integrating Wisdom into Innovation and Sustainable Local Development ”

 

header pkru

 schedule3

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 11 "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561

สมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : http://seminarresearch.pkru.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 076 523 094-7 ต่อ 7410

 

 

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7