ประชาสัมพันธ์กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5

เรื่อง "บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน"

(The 5th NEU NATIONAL AND INTERNATIONAL CONFERENCE 2018 (NEUNIC2018) "INTEGRATED RESEARCH AND INNOVATION FOR SUSTAINABLE SOCIETY" )

**********************************

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ 

Link http://neunic2018.neu.ac.th/welcome.php

 

NEUNIC 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEUNIC 2018 plan

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7