ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

****************************************************************************

 

poster 2 resize

 

****************************************************************************

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การประชุมวิชาการ 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Download File >>>

-โครงการประชุมวิชาการ 2561

-(ร่าง)กำหนดการประชุมวิชาการ 2561

-แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม

-แบบแสดงความจำนงนำเสนอผลงาน

 

 

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7