ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธีรกานต์  โพธิ์แก้ว

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  

ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติด้านการเกษตร กับผลงาน

“สบู่อัญมณีจากกระเจี๊ยบเขียวและกระเจี๊ยบแดง”

เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561

*************************************************************************************************************************

 

             ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติด้านการเกษตร กับผลงาน “สบู่อัญมณีจากกระเจี๊ยบเขียวและกระเจี๊ยบแดง”       เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำหรับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เป็นการประดิษฐ์สูตรสบู่จากกระเจี๊ยบซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนบ้านม่าหนิก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิต และในการเข้านำเสนอผลงานในครั้งนี้ ผลงานที่นำเสนอมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก   การนำเสนอผลงานมีผู้สนใจทุกเพศทุกวัย หลาหลายสถาบันฯ มีทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดธุรกิจ และขอเรียนรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ความงามจากสมุนไพร อีกทั้งนักวิชาการทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศต่างก็ให้ความสนใจ ชาวต่างประเทศที่ให้ความใจประกอบด้วย ฟิลิปปินส์ เกาหลี โปแลนด์ ใต้หวัน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และมัลดีฟ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบริษัทเอกชนสนใจผลงานและติดต่อขอความรู้ แนวทางการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะบริษัทไพรทิพย์ผู้ผลิตกระเจี๊ยบเขียวส่งออกรายใหญ่ของประเทศ

 17

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม ได้ที่ https://photos.google.com/album/AF1QipMJTziSLz3ePaRxgQwEA9Fipg_YgtEZdZmaITnl

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7