ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมการอบรมการใช้งานโปรแกรม Turnitin

เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนของผลงานทางวิชาการ

โดยวิทยากรจาก บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

คุณจิรวัฒน์ พรหมพร

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา

pkru 13 06

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ >>>> https://forms.gle/yNNb8Lwvw5JHfFnH6

------------------------------------------------------------

เริ่มเปิดระบบเข้าร่วมอบรม เวลา 08.50 น.

เริ่มอบรม เวลา 09.00 - 12.00 น.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86877276566?pwd=bW1ORHJ3enNqMGlqdjMrNW5rOStOdz09

Meeting ID: 868 7727 6566
Passcode: 081657

  • บริการออนไลน์

 bt0new

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7