ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานประจำโครงการยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

1

2

 

 

 

  • บริการออนไลน์

 bt0new

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7