ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการตามโครงการยุทธศาสตร์ฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ เรอง รายชอผมสทธเขารบกา

ประกาศ เรอง รายชอผมสทธเขารบกา

 

  • บริการออนไลน์

 bt0new

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7