ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

****************************

ประกาศรบสมคร

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
--------
📌คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office; Word, Powerpoint และ internet เป็นอย่างดี
--------
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 มีนาคม 2565
📧 โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ มายังอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
⏰ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
--------
⏰ กำหนดการคัดเลือกวันที่ 18 เมษายน 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
---------------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สมัครงาน

 

  • บริการออนไลน์

 bt0new

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7